Бурєнніков Юрій Юрійович

Навчально-методична робота

Виконується керівництво: 

бакалаврськими роботами студентів за напрямком підготовки «Автомобільний транспорт» та дипломними проектами, магістерськими кваліфікаційними роботами за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»

Дисципліни що викладаються:

1. Економіка підприємства:

Робочий план дисципліни

Конспект лекцій

Навчальний посібник з дисципліни"Економіка підприємства"

Навчальний посібник по курсовій роботі

Практикум дисципліни "Економіка підприємства"

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів 

Перелік питань на модульний контроль та іспит

Дистанційний курс:

2. Менеджмент та маркетинг:

Робочий план дисципліни

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни (заочна форма)

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів 

Перелік питань на модульний контроль та іспит

3. Менеджмент та маркетинг на автотранспорті:

Робочий план дисципліни

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни (заочна форма)

Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів 

Перелік питань на модульний контроль та іспит

4. Основи логістики:

  Робочий план дисципліни

  Навчальний посібник з дисципліни "Основи логістики"

Практикум дисципліни "Основи логістики"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни (заочна форма)
Перелік питань на модульний контроль та іспит
Дистанційний курс:

Перелік навчально-методичних видань:

№ п/п

Назва наукової праці

Характер роботи

Вихідні дані

1

2

3

4

1

Основи логістики

Друк

Лабораторний практикум

Вінниця : ВНТУ, 2011 – 68 с.

2 Основи логістики Друк Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Вінниця: ВНТУ, 2008 - 29с.
2 Основи логістики Ел Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2013 - 182 с.
3 Економіка підприємства Друк Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2007 - 115 с.
4 Економіка підприємства Ел Практикум. Вінниця: ВНТУ, 2013 - 91 с.
5 Економіка підприємства Друк Навчальний посібник (виконання курсової роботи). Вінниця: ВНТУ, 2010 - 120 с.
6 Менеджмент та аркетинг Ел Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2014 - 112 с. 
7 Менеджмент та маркетинг Ел

Методичні вказівки до виконання практичних робіт. Вінниця: ВНТУ, 2009 -  48 с.

8 Менеджмент та маркетинг Друк Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання. Вінниця: ВНТУ, 2009-49 с.
9 Менеджмент та маркетинг на автотранспорті Ел  Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2014 - 145 с.
10 Організація та управління автомбільним сервісом Ел Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2014 - 212 с.

11

Оптимізаційні методи вирішення сучасних економічних задач

Друк

Навчальний посібник Вінниця: ВНАУ, 2011 – 196 с.

 

12

Математичні методи економічного аналізу

Друк

Навчальний посібник Вінниця: ВНАУ, 2012 – 268 с.